Granitos


Una foto de esa sustancia que endulza la vida.

Write a comment

Comments: 0