Mirada intensa


Una intensa mirada captada en una fuerte luz natural.

Write a comment

Comments: 0