Autodisciplina


Observando, fotografiando y aprendiendo de la autodisciplina de un atleta.

Write a comment

Comments: 0